Hamlet Pharma tillförs 12,95 miljoner kronor

Report this content

Hamlet Pharma tillförs 12,95 miljoner kronor genom inlösen av teckningsoptioner utfärdade i samband med den riktade emissionen från den 1 februari 2019. Inga emissionskostnader utgår, varför Bolaget tillförs hela summan.

De teckningsberättigade personerna från emissionen den 1 februari 2019 har enligt nedan utnyttjat möjligheten att totalt teckna 1 000 000 aktier till den förutbestämda kursen om 12,95 per aktie.

Teckningsberättigade                                       Antal aktier

Östen Carlsson                                                      200 000

Erik Lindbärg                                                         350 000

Tobias Persson Rosenqvist                                   350 000

Kristian Kierkegaard                                              100 000

Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom tio dagar från teckning.

Utgivandet av 1 000 000 aktier innebär att bolagets aktiekapital ökas med 30 000 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Euroclear Sweden AB. 

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar.

Denna information är sådan information som Hamlet Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar