HAMLET Pharmas koncernspråk blir engelska

Report this content

Styrelsen för Hamlet Pharma har beslutat att koncernspråket ska vara engelska från och med verksamhetsåret 2019/2020.

Denna förändring kommer att underlätta bolagets internationella och kommersiella kontakter samt samarbetet med forskarvärlden, där engelska är huvudspråk. Engelska underlättar också bolagets kontakter med internationella media via Issa-PR. 

I fortsättningen kommer därför kvartalsrapporter och årsredovisningar att publiceras på engelska, med början Q1 2019/2020.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar.

Prenumerera

Dokument & länkar