Ny mediebyrå med fokus på internationell kommunikation

Resultatet från den kliniska studien på blåscancer närmar sig och Bolaget har fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Vi har därför beslutat att anlita en extern mediebyrå, Issa PR, med kontor i såväl London som New York som tillsammans med Bolaget kommer att arbeta med vår kommunikationsstrategi. 

Vår huvudsakliga kontaktperson på Issa PR är Viet N’Guyen som har mångårig erfarenhet kring kommunikation och mediebevakning. Vi kommer därför i framtiden att i allt större utsträckning kommunicera på engelska då vi har ett stort intresse för Bolaget utanför landets gränser.

Som ett första steg finns det en Podcast publicerad på BBC Science Focus Magazine med titeln ”Is the cure for cancer hiding in human breast milk?” För mer information, vänligen använd länkarna nedan.

https://www.sciencefocus.com/the-human-body/
https://www.sciencefocus.com/the-human-body/is-the-cure-for-cancer-hiding-in-human-breast-milk-professor-catharina-svanborg/

Podcasten är en 21 minuter lång intervju med grundaren till Hamlet Pharma och en sammanfattning över HAMLET och utvecklingen mot komplexet Alpha1H som idag testas på patienter med blåscancer.  Det finns även en skriven version av podcasten på BBC Science Focus Magazine https://www.sciencefocus.com/

Som vi tidigare meddelat har även Bolaget uppmärksammats med en artikel i ”The Times”. Vidare kommer en artikel i The Daily Mail, som följer forskningen i Bolaget, och som baseras på en intervju och sammanfattar såväl historien som framtidsutsikterna.

”Vi hälsar Issa PR och Viet N’Guyen välkommen till Bolaget och ser med stor glädje fram emot att utveckla vår kommunikation och mediestrategi tillsammans med detta välrenommerade, internationella bolag” säger Catharina Svanborg och Mats Persson, grundare respektive VD i Hamlet Pharma.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Hamlet Pharma driver en pågående klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

Prenumerera

Dokument & länkar