Hammar Invest AB: Företrädesemission genomförd.

Report this content

Hammar Invest AB (publ) har under juli och augusti genomfört en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Bolaget räknar med att det egna kapitalet har stärkts med drygt 18 miljoner före emissionskostnader och därmed har emissionen tecknats till drygt 70 procent.

Antalet nya B-aktier kommer genom detta att öka med drygt 600 miljoner och det totala antalet aktier kommer uppgå till cirka 1 148 miljoner aktier. Till detta kommer att cirka 248 miljoner teckningsoptioner (TO3) har tecknats.

Mer exakta siffror kommer att redovisas inom kort. Fördröjningen beror på att en stor del av emissionen genomförs via kvittningar hos leverantörer och kreditgivare och en del slutliga förhandlingar återstår. Avräkningsnoter har i dagarna skickats ut till garanterna och likvid skall inkomma inom kort.

Leverans av aktier och teckningsoptioner (TO3) kommer att göras så snart emissionen är registrerad på Bolagsverket. Bolaget räknad med att detta skall vara klart i mitten av september. 

 

Stockholm 26 augusti 2010

Hammar Invest AB (publ) gm Stefan Oldén, VD

För ytterligare information kontakta;

-          VD Stefan Oldén, 070-562 00 62
-          Styrelseledamoten Jan Nilstadius 070-300 50 20.


Hammar Invest AB ( publ )
har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedri­vande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverksteknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmeka­nisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kun­derna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.

Ytterligare information på www.hammarinvest.se

Taggar:

Dokument & länkar