Efter riksdagsbeslutet som gör Handels medlemmar rättslösa vid uppsägningar: Miljöpartiet kombinerar stort ansvar med än

Efter riksdagsbeslutet som gör Handels medlemmar rättslösa vid uppsägningar: Miljöpartiet kombinerar stort ansvar med ännu större okunskap och saknar mänsklig medkänsla Öppet brev till: Lotta N Hedström, (mp) Matz Hammarström (mp) Barbro Feltzing (mp) Med anledning av ert brev den 10 oktober 2000 kan jag inte säga annat än att jag är både förskräckt och bestört. Förskräckt för att jag inte kan påminna mig om att jag någon gång tidigare har stött på företrädare för ett parti som lyckats kombinera ett så stort ansvarstagande med en ännu större okunskap. Bestört för att ni som folkvalda saknar vanlig mänsklig medkänsla. Därför har vi inte "skenbarligen kommit på kollisionskurs" som ni hävdar. Verkligheten är att miljöpartiet har gått in i en totalkonfrontation med medlemmarna i LO:s serviceförbund. Ni borde ha klart för er att en mycket stor majoritet av Transports, Handels, Fastighets samt Hotell och Restaurangs medlemmar som faktiskt arbetar på arbetsplatser med färre än tio anställda. Ni säger er främja en god arbetsrätt och "att den starkes rätt, tjänar ingen på" och så förstärker ni den stora makt som ligger i äganderätten genom ge arbetsgivarsidan den ensidiga rätten att godtyckligt säga upp vilken anställd som helst. Att arbetsgivaren med ert förslag får rätt att sparka vem som helst säger ni saknar grund, att det bara är retorik från vår sida. Istället säger ni att arbetsgivaren ges rätten att skydda två anställda från turordningsreglerna. Retorik eller inte, det är i varje fall första gången orden skydda och undanta betyder samma sak när anställda sägs upp. Trots allt tycks ni i miljöpartiet ändå känna på er att det finns en påtaglig risk för att vissa anställda kan råka illa ut när det blir fråga om uppsägningar, om de arbetar på en arbetsplats med färre än tio anställda. Om inte framstår det som ytterst märkligt att ni anser det nödvändigt att införa särskilda regler för att förhindra diskriminering av exempelvis föräldralediga. Ytterligare exempel är gravida kvinnor, sjuka och äldre med långa anställningstider. Men när man konstaterat detta har ni i miljöpartiet ändå mage att påstå att vi i facket argumenterar missvisande och ohederligt. Vi vet och ni borde inse att det som kommer att ske är att enskilda individer hamnar i ett rättslöst elände. Förhoppningsvis är det inte så många som drabbas men vart och ett av fallen utgör en personlig tragedi som skapar oro, sorg och vrede - helt i onödan. Med en sådan människosyn kan vi från facket bara återigen säga - vet hut miljöpartiet, vet sjufalt hut! Ninel Jansson, ordförande Handelsanställdas Förbund ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar