Kommer statistiken som visar att Handels kvinnliga medlemmar lönediskrimineras fram nu?

Kommer statistiken som visar att Handels kvinnliga medlemmar lönediskrimineras fram nu? I Handelsanställdas Förbund är 70 procent kvinnor och 30 procent män. Tidigare gjorda studier har visat att det finns tydliga löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar inom handeln, arbeten som vid en värdering kan betecknas som likvärdiga. Det har varit svårt att göra något åt detta eftersom det inte funnits instrument som gör det möjlighet att jämföra kvinnor och mäns löner i relation till deras arbete. Men idag skärpte riksdagen jämställdhetslagen. Beslutet innebär att från årsskiftet blir arbetsgivarna skyldiga att årligen kartlägga och analysera de anställdas löner och övriga anställningsvillkor. Analysen ska visa om det finns skillnader i lön som beror på kön. - På Handels ser vi fram emot att arbetsgivaren nu måste ta fram underlag för kvinnors och mäns löner. Tillgången till lika underlag för båda parter i arbetet med en arbetsvärdering är avgörande för jämställdhetsarbetet. Utan den kan man inte komma tillrätta med lönediskrimineringen, säger Ninel Jansson, ordförande i Handels. För Handels är det avgörande att kunna ha tillgång till lönestatistik. Det har varit alltför vanligt förekommande att Handels förhandlare när de velat komma tillrätta med löneskillnader, begärt att få se de individuella lönerna och sedan nekats detta av arbetsgivarparten. - Men jag vågar inte tro på det förrän jag med egna ögon får se att Handels förhandlare verkligen har de individuella lönerna framför sig, avslutar Ninel Jansson. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00780/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00780/bit0002.doc

Dokument & länkar