Handelsbankens ekonomiska prognos: Den finska ekonomin har inte lidit större skador och tar nu riktning uppåt

Report this content
  • Det ser ljust ut för ekonomin under år 2021. Vi tror att ekonomin kommer att piggna till när året kommit i gång efter att restriktionerna hävts och den stora allmänheten vaccineras. Den finska ekonomin kommer att växa med 2,5 procent under år 2021 och med 2,3 procent under år 2022. Senaste år minskade BNP med 3,1 procent precis som vi uppgett i vår prognos.
  • Det är den privata konsumtionen som fungerar som primus motor för den ekonomiska tillväxten. Den växande exporten fungerar som stöd bakom scenen. Arbetslösheten sjunker i år och denna utveckling torde fortsätta även nästa år.
  • Den globala ekonomin ökar med 4,9 procent under år 2021 och 4,1 procent under år 2022. Utvecklingen går ändå inte i jämn takt. Sysselsättningen förbättras av en växande efterfrågan. Fastän inflationen försnabbas under prognosperioden, så är den långt från centralbankernas uppsatta önskenivå. Räntorna förblir låga och centralbankernas penningpolitik mycket lätt.

Coronavaccinet sätter fart på den finska ekonomin. Vi förväntar oss att ekonomin piggnar till efter de första månaderna, när restriktionerna har hävts och massvaccineringarna kommer i gång.

Konsumtionen av tjänster och den ekonomiska tillväxten upplever ett uppsving, för hushållen besitter en hyfsat bra köpkraft och det finns en uppdämd konsumtion på grund av coronaepidemin. Dessutom förstärks den industriella konjunkturen på Finlands viktigaste exportmarknader, så exporten får en skjuts.

”Pandemin har lett till stora förändringar i företagens digitala verksamhetsfält och det drar exporten av IT-tjänster och andra tjänster för affärslivet stor nytta av”, förklarar Handelsbanken Finlands chefsekonom Timo Hirvonen.

Att den finländska ekonomin upplever ett uppsving syns också på arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar i år och den positiva utvecklingen fortsätter även nästa år. Vi beräknar att arbetslöshetsgraden sjunker till 7,5 procent i år och till 7,2 procent år 2022.

Nedgången i den finska industriproduktionen har varit betydligt mindre än i andra länder. Till och med underskottet i statsfinanserna tycks bli mindre än väntat för år 2020. Svackan i BNP-siffrorna blir kortvarig för i början av 2022 kommer BNP att köra förbi toppsiffrorna före pandemin. Den långsiktiga påverkan av pandemin kommer att synas i den ökade statsskulden.

Den globala ekonomin lever på hoppet

På grund av pandemins andra våg så har man tagit till kraftiga restriktioner som gjort att världsekonomin har hämmats under årets första månader. Ju snabbare vaccineringarna kommer i gång, desto snabbare kvicknar ekonomin till igen. Den positiva ekonomiska utvecklingen fortsätter också under 2022.

”Men det går inte lika snabbt i alla länder och i alla branscher. En större efterfrågan ger en puff åt sysselsättningen i många länder. Fastän inflationen försnabbas under prognosperioden, så stannar den under det mål som centralbankerna satt upp. Räntorna förblir låga och centralbankernas penningpolitik mycket lätt”, konstaterar Handelsbanken Finlands seniorekonom Janne Ronkanen.

Coronan har ökat oron för att den ultralätta penningpolitiken utgör en gynnsam grogrund för s.k. zombieföretag med dålig lönsamhet. Vi tror i alla fall att denna oro är obefogad. När ekonomin förbättras slipper många företag ut ur sina trångmål och lönsamheten förbättras.

Den positiva utvecklingen inom världsekonomin stöds också av den nya administrationen i USA och av den minskade osäkerheten gällande Brexit.”När vi lagt Brexit och valen i Förenta Staterna bakom oss, så minskar den politiska risken jämfört med i fjol”, anser Ronkanen.

Den ekonomiska prognosen kan läsas på finska i sin helhet i bilagan.
 

Tilläggsinformation:

Timo Hirvonen, chefsekonom, tfn 040 549 2476

Janne Ronkanen, seniorekonom, tfn 010 444 2403

E-post som fornamn.efternamn@handelsbanken.fi

 

Finlands ekonomiska utveckling, prognos

Ändring i procent 2019 2020E 2021E 2022E
Privat konsumtion 0.8 -3.7 (-2.9) 2.5 (2.5) 2.0 (1.5)
Offentlig konsumtion 1.1 1.0 (3.0) 2.5 (4.0) 1.0 (0.5)
Investeringar -1.0 -2.0 (-2.5) 0.7 (1.9) 1.6 (1.5)
Export 7.7 -9.5 (-11.0) 6.0 (5.5) 4.0 (2.6)
Import 3.3 -7.1 (-7.0) 4.5 (4.0) 2.5 (1.7)
BNP 1.1 -3.1 (-3.5) 2.5 (2.5) 2.3 (1.7)
Earnings 2.1 1.7 2.3 2.0
Inkomstnivåindex 1.0 0.3 0.9 1.3
Arbetslöshetsgrad* 6.7 7.7 7.5 7.2
Offentliga samfundens financiella sparande** -1.0 -5.3 -4.5 -2.4
EMU-skuld** 59.3 68.4 70.3 70.0
* Procent av arbetskraft  **Procent av BNP
SHB's oktober månads prognos inom parentes
Källa: Handelsbanken

Handelsbanken har sex hemmamarknader: Sverige, Finland, Storbritannien, Norge, Danmark och Nederländerna. I dag sysselsätter banken drygt 12 000 personer. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 26 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finland ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Securities Services svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare.

Taggar: