Handelsbankens översikt över bostadsmarknaden: Lätt inbromsning, men fortfarande hög marschfart

Report this content
  • Det har gått hett till på bostadsmarknaden. Antalet bostadsaffärer, försäljningstiderna, köpavsikterna och nya lånelyft säger något om hur livlig bostadsmarknaden har varit under året. Vi tror att priset på gamla bostäder i hela landet stiger med 3,8 % i år och 2,5 % under år 2022.
  • Marknaden för husaffärer har varit mycket livlig. Priserna på egnahemshus har i år stigit mest sedan år 2010.
  • Coronapandemin har bromsat upp hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder i hela landet.

”Vi förväntar oss en lite lugnare bostadsmarknad nästa år, men den goda stämningen fortsätter. Den positiva utvecklingen inom ekonomin och för sysselsättningen stöder hushållens behov av ny bostad”, konstaterar Handelsbanken Finlands chefsekonom Timo Hirvonen.

 

Ekonomin har återhämtat sig så pass, att centralbankerna börjar minska på pandemistöden.

 

”Fastän marknaderna de senaste tiderna har skruvat upp ränteförväntningarna, så kommer ECB att hålla centralbanksräntorna på låg nivå de närmaste åren. Finländarna kommer alltså även den närmaste framtiden att ha låga räntor på sina bostadslån”, är Hirvonens prognos.

 

Pandemin har dämpat hyreshöjningarna

Det stora utbudet av hyresbostäder i förhållande till efterfrågan har gjort att hyreshöjningarna har varit måttliga ifjol och i år. Under årets andra kvartal kunde man i alla fall skönja en liten uppgång i hyrorna.

 

”En snabbare inflation och dyrare boendekostnader kan mycket väl få hyrorna att stiga snabbare under slutet av detta år och i nästa år. Återgången till det normala med ett slut på inskränkningarna ökar efterfrågan på hyresbostäder efter svackan”, menar seniorekonom Janne Ronkanen.

 

Bostadsmarknadens översikt i sin helhet på finska som bilaga.

 

Tilläggsinformation:

 

Timo Hirvonen, chefsekonom, Handelsbanken Finland
tfn 040 549 2476

 

Janne Ronkanen, seniorekonom, Handelsbanken Finland
tfn 050 538 0567

E-posten som: fornamn.efternamn@handelsbanken.fi

Handelsbanken har sex hemmamarknader: Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare.