Handelsbankens översikt över bostadsmarknaden: Rekordstark köpvilja

Report this content

Bostadsmarknaden har repat sig från pandemin. Fastän coronan fortfarande gör det ekonomiska läget osäkert, så har den ökade tillväxten förbättrat sysselsättningen och därmed gett hushållen ökat ekonomiskt förtroende.

  • Antalet bostadsaffärer, försäljningstiderna, planerna att köpa och uttag av nya lån vittnar om en positiv stämning på bostadsmarknaden. Vi tror att priset på gamla bostäder kommer att stiga ca 1,5 % räknat på basis av hela landets bostadsaffärer under år 2021.
  • Det är en stor variation mellan priserna i stora och medelstora städer och också mellan olika stadsdelar i en och samma stad. Utvecklingen av hyrorna uppvisar en ännu klarare koppling till ändringar i invånarantalet än bostadspriserna.

Den positiva trenden på bostadsmarknaden har fortsatt under det första kvartalet och försäljningstiderna har förkortats. Just nu planerar hushållen bostadsköp och -byte som aldrig förr.

”Speciellt i huvudstadsregionen och i södra Finland planerar familjerna bostadsbyte de närmaste 12 månaderna vilket är mera än i övriga Finland”, konstaterar Handelsbanken Finlands chefsekonom Timo Hirvonen.

Bolåneräntorna är fortsatt låga och bostadsbyggandet är också livligt.

”Euribor är den vanligaste räntan för de finländska hushållens bolån och den har bara rört på sig en aning i år. Euriborräntan stiger inte i någon högre grad, eftersom ECB håller centralbankens räntor på en låg nivå ännu en lång tid”, anser Hirvonen.

En tydlig koppling mellan hyresnivån och flyttrörelsen

Den finländska bostadsmarknaden har under de senaste tio åren delats upp i två läger till de stora städernas fördel och den här utvecklingen har bara förstärkts sedan år 2015. Utvecklingen märks främst i priserna på gamla bostäder. Flyttningsrörelsen och koncentrationen av bosättning till tillväxtcentrum ökar efterfrågan på bostäder och det i sin tur ökar behovet av nyproduktion.

Att bara jämföra bostadsmarknaden i huvudstadsregionen och övriga Finland gör ändå att andra intressanta trender inte noteras.

”Prisutvecklingen inom en stad kan också variera kraftigt. Dessutom märks flyttrörelsen mera i hyresnivån än i bostadspriserna. Ett bra exempel på detta är Joensuu, där bostadspriserna har haft en negativ trend, medan hyrorna har stigit kraftigt”, säger seniorekonom Janne Ronkanen.

Hela översikten över bostadsmarknaden finns som bilaga (på finska).

Tilläggsinformation:

Timo Hirvonen, chefsekonom, Handelsbanken Finland
tfn 040 549 2476

Janne Ronkanen, seniorekonom, Handelsbanken Finland
tfn 050 538 0567

Handelsbanken har sex hemmamarknader: Sverige, Finland, Storbritannien, Norge, Danmark och Nederländerna. I dag sysselsätter banken drygt 12 000 personer. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 26 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finland ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Securities Services svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare.

Taggar: