HANDELSBANKENS PRIMERÄNTA 0,55 %

Handelsbanken Finland sänker sin primeränta till 0,55 procent. Räntan sjunker 0,25 procentenheter från nuvarande 0,80 procent. Den nya primeräntan träder i kraft 1.11.2017.

Sänkningen av Handelsbankens primeränta beror på en allmänt lägre räntenivå.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbankens verksamhet i Finland
Tfn +
358 10 444 2700

Tero Meriluoto, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn +358
10 444 2327 

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i drygt 20 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 11 000 personer. I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985. 

Prenumerera

Dokument & länkar