Fastställd utdelning i XACT Sverige

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 19,90 per fondandel.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

 

Schema för utdelning i fonden är följande:

8 juni            Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
9 juni            Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
10 juni          Avstämningsdag
15 juni          Utbetalningsdag

 

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB:  08 - 701 15 55


Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Dokument & länkar