Fastställd utdelning i XACT Sverige

Report this content

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Sverige (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 20,70 per fondandel.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

 

Schema för utdelning i fonden är följande:

7 juni  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
8 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
9 juni  Avstämningsdag
14 juni  Utbetalningsdag
 

Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs. För ytterligare information kontakta:      
Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB:  08 - 701 15 55

 

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se

                                                           

Taggar:

Dokument & länkar