Handelsbanken Fonder AB har beslutat att avnotera och avveckla tre börshandlade XACT-fonder i Norge

Report this content

Avnotering och avveckling av tre börshandlade fonder (ETF:er) som idag är upptagna till handel på Oslo Börs:

XACT OBX (UCITS ETF)

XACT OBX Bull (UCITS ETF)

XACT OBX Bear (UCITS ETF)

Handelsbanken Fonder AB har beslutat att avnotera och avveckla de börshandlade fonderna XACT OBX (UCITS ETF), XACT OBX Bull (UCITS ETF) samt XACT OBX Bear (UCITS ETF).

Sista dag att sälja fondandelar över börsen är den 10 november 2021. Säljorder läggs på vanligt sätt genom internetbank, mäklare eller bankkontor och sedvanligt courtage tillkommer. Försäljningslikviden utbetalas normalt två bankdagar efter genomförd affär till det avkastningskonto som är knutet till ditt VPS-konto eller motsvarande konto.

Eventuella andelar som finns kvar i fonderna efter den 10 november 2021, kommer automatiskt att lösas in i samband med att fondernas tillgångar säljs av och fonderna avvecklas. Likviden för inlösta andelar utbetalas under december på det avkastningskonto som finns kopplat till ditt VPS-konto eller motsvarande konto.

Mer information finns på www.xact.se.

Vid frågor om avnoteringen och avvecklingen, vänligen mejla till xact@handelsbanken.se.

För ytterligare information kontakta: Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder AB: 08 - 701 10 00

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Oslo Börs emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021 klockan 08.00 CET.

Dokument & länkar