XACT OMXC25 – Hållbarhetsanpassning och namnbyte

Report this content

Den 1 september 2023 ändrar vi fondbestämmelserna i XACT OMXC25 (UCITS ETF), börshandlad fond.

Byte till hållbart index
Fonden byter till ett index som innefattar hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå och leder inte heller till några kostnader för andelsägarna.

I samband med bytet till ett hållbarhetsindex övergår fonden från så kallad artikel 6, till att redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR [1]. Att redovisas som artikel 8 betyder att fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper vilket bland annat innebär att dess index tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.

Index före ändring: OMX Copenhagen 25 Index
Index efter ändring: OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index

Ändring av fondnamn
I samband med förändringen ändrar fonden namn till XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF).

Nya fondbestämmelser
Samtliga ändringar har godkänts av Finansinspektionen. Från den 1 September 2023 finns nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr tillgängliga på xact.se och handelsbanken.se/fonder.

För ytterligare information kontakta
Stefan Hagman, Indexförvaltning, Handelsbanken Fonder, +46 70 611 18 68

Denna information är sådan information som Handelsbanken Fonder AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Copenhagens emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2023 klockan 08.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se och www.xact.se

[1] SFDR: EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn. Mer information finns i informationsbroschyren eller under fondens Hållbarhetsflik som du hittar via xact.se.

Dokument & länkar