Ledningsförändring i Handelsbanken

Mikael Romert har utsetts till chef för Handelsbankens verksamhet i västra Sverige. Han arbetar i dag som rörelsechef i bankens verksamhet i Stockholm.

Mikael Romert tillträder sin nya befattning den 1 september.


För ytterligare information kontakta:

Carina Åkerström, VD och koncernchef, + 46 8–22 92 20 
Maria Nordin Wessman, tf kommunikationschef, +46 8–701 16 73
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50Handelsbankens verksamhet i västra Sverige har huvudkontoret i Göteborg. Där finns regionala stabs- och expertfunktioner som stödjer regionens 68 lokala bankkontor från Laholm i södra delen av regionen till Torsby i norr. Handelsbanken Västra Sverige har närmare 640 medarbetare.

Handelsbankens organisation är starkt decentraliserad där verksamheten alltid utgår från kundens efterfrågan och behov. Alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas lokalt nära kunden där respektive lokalkontor har kundansvaret.Banken erbjuder personliga och långsiktiga kundrelationer för privat- och företagskunder, både via digitala kanaler som webbplats och mobilapp, eller på de lokala bankkontoren.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Prenumerera

Dokument & länkar