Aktiekapital i Handelsbanken

Report this content

I ett pressmeddelande den 31 juli 2019 kommunicerades ett aktiekapitalbelopp i Svenska Handelsbanken AB. Detta belopp har efter rättelse hos Bolagsverket justerats till 3 030 277 602,4 kronor, vilket är tre miljoner kronor högre än det belopp som kommunicerades i nämnda pressmeddelande. Antalet aktier och röster har inte förändrats till följd av nämnda justering.


För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, Head of Investor Relations: +46 8–701 51 70, +46 70–345 51 70


Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti klockan 8.00 CET.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Prenumerera