Anders Bouvin ny VD och koncernchef för Handelsbanken

Anders Bouvin har utsetts till ny VD och koncernchef för Handelsbanken. Han tillträder sin nya befattning omedelbart.

Frank Vang-Jensen, nuvarande VD och koncernchef, lämnar Handelsbanken. Det är en enig styrelse som efter en omfattande utvärdering har gjort bedömningen att ett byte av koncernchef bör ske nu.

– Beslutet är enbart en individfråga. Handelsbanken står oförändrat stark och våra långsiktiga mål ligger fast, säger Pär Boman, styrelsens ordförande.

Handelsbanken har genom åren haft stabilare finanser, högre rating och nöjdare kunder än sina konkurrenter. En av huvudorsakerna bakom framgångarna är bankens mycket decentraliserade arbetssätt, där i stort sett alla affärsbeslut i banken fattas lokalt, nära kunden.

– Alla chefer i Handelsbanken - och i synnerhet kontorscheferna - ska ha en mycket hög grad av självbestämmande. Att vara högste chef i banken kräver därför ett speciellt ledarskap - betydligt mer komplext än traditionellt management. Man kan således vara en utmärk ledare och chef - som Frank Vang-Jensen har varit - men ändå inte fullt ut motsvara de krav som ställs på en koncernchef i Handelsbanken, säger Pär Boman.

Anders Bouvin har varit vice VD i Handelsbanken sedan 2002 och har en bakgrund som bland annat kontorschef i New York och landschef för Handelsbanken i Danmark. Han kommer närmast från uppdraget som ansvarig för Handelsbanken i UK.

– Anders Bouvin har arbetat över 30 år i Handelsbanken och är väl förtrogen med bankens arbetssätt, kultur och värderingar. Han har det senaste decenniet varit verksam i Handelsbanken i UK och har där byggt upp ett rikstäckande kontorsnät, med stabila finanser, god lönsamhet - och marknadens absolut nöjdaste kunder, säger Pär Boman.

Handelsbanken bjuder idag in till en pressträff med nye koncernchefen Anders Bouvin och styrelsens ordförande Pär Boman. (För information om pressträffen, se bilaga nedan)

Vi bjuder också in till en internationell telefonkonferens med bankens nya VD Anders Bouvin för investerare och analytiker i dag klockan 16.00 CET. Inloggningsuppgifter och telefonnummer kommer att finnas tillgängligt på www.handelsbanken.se/ir

För ytterligare information kontakta:

Pär Boman, styrelsens ordförande, + 46 8 – 22 92 20
Johan Lagerström, informationschef, + 46 8 – 701 13 95,+ 46 70 – 265 80 14
Johan Wallqvist, presschef, + 46 8 – 701 80 47, +46 72 – 206 34 50

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2016 klockan 07.00 CET.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
 
Bilaga

Inbjudan till pressträff med Anders Bouvin och Pär Boman

Plats: Handelsbanken, Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm.

Tid: 16 augusti 2016, klockan 10.00 (CET)


För journalister som inte kan medverka på pressträffen, men önskar ställa frågor till Anders Bouvin eller Pär Boman, kontakta pressavdelningen före kl 8.55 (CET), på telefon: +46 72 – 206 34 50 eller + 46 8 – 701 80 18.

Journalister som önskar ställa frågor till Anders Bouvin via Skype för publicering av rörlig bild, kontakta pressavdelningen före kl 8.55 (CET) för bokning av tid.

Skypeadress: studiotolv.kontrollrum

Bildmaterial: Bilder på Anders Bouvin, finns att ladda ner på www.handelsbanken.se/press 
Innan dessa länkar är på plats, går det också bra att före presskonferensen ringa pressavdelningen så hjälper de gärna till med bilder.

Övrigt: Kort bakgrund och Anders Bouvins CV finns att tillgå på www.handelsbanken.se/press

  
Välkomna

Handelsbanken

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar