Bankerna och Polisen formaliserar samarbete mot penningtvätt

Report this content

Handelsbanken startade tillsammans med de andra fyra största bankerna i Sverige i juni förra året ett samarbete med Polismyndigheten. Syftet är att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning. Pilotfasen av initiativet har gett lovande resultat, och bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad.

Initiativet SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) lanserades som en pilot i juni 2020. Under sommaren och hösten har de deltagande bankerna — Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank — gemensamt och regelbundet träffat Polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information. Även Svenska Bankföreningen deltar i initiativet.

Syftet har varit att finna former för ett ökat samarbete mellan bankerna och Polisen och på så sätt förbättra förmågan att identifiera och förhindra penningtvätt samt bekämpa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Initiativet har till exempel möjliggjort ett utökat utbyte av information kring nya tillvägagångssätt, brottstyper och andra mönster som gemensamt har kunnat identifieras.

— Pengar är ofta drivkraften bakom organiserad brottslighet och kriminella ägnar sig åt penningtvätt för att dölja brottsvinster. Bankernas samarbete med polisen har gett oss mer information, vilket ökar vår förmåga att motverka grovt våld i form av skjutningar och sprängningar eftersom vi kan störa och försvåra för aktörer som står bakom allvarliga våldsuppgörelser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Hannu Saari, chef för Handelsbankens arbete med att motverka finansiell brottslighet:

— Organiserad brottslighet är ett stort och växande samhällsproblem. SAMLIT ger banksektorn nya förutsättningar för att ta ett ännu större samhällsansvar för att minska risken att utnyttjas för penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Organiserad brottslighet och finansiering av terrorism är ett hot mot det öppna samhället som alla goda krafter har ett gemensamt ansvar att bekämpa.

Bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad. Det innebär att SAMLIT övergår från att bedrivas som en pilot till att bli ett ordinarie samarbete. Målsättningen är att under de kommande månaderna arbeta fram ett mer formellt ramverk för samarbete och styrning. SAMLIT kommer även att verka för lag- och regelverksförändringar för att på så sätt förbättra möjligheten till informationsdelning, och arbeta för att fler marknadsaktörer ska ansluta sig till samarbetet för att göra det än mer effektivt.

 

För ytterligare information kontakta:
Hannu Saari, chef för Handelsbankens arbete med att motverka finansiell brottslighet +46 8 701 43 18
Viktoria Aastrup, chef Press och samordning, +46 73 043 51 59
Polisens nationella mediecenter +46 10 56 391 70

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Prenumerera

Dokument & länkar