Chefsutnämning i Handelsbanken

Report this content

Till ny chef för Regionbanken Östra Sverige och tillika vVD i Handelsbanken har utsetts Anders Ohlner, f.n. bankdirektör och chef för kontoret Malmö City. Han efterträder Hans-Olof Harrison som avgår med pension.
 
Anders Ohlner, som tillträder sin nya befattning den 1 januari 2003, har tidigare varit rörelsechef i Regionbanken Södra Sverige och även haft motsvarande tjänst i Regionbanken Södra Norrland.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Lars O Grönstedt, koncernchef, tfn: 08-22 92 20, eller
Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen, tfn: 08-701 1036
 
Hela pressmeddelandet finns även att ladda ner från medföljande länk.
 

Prenumerera