Dan Lindwall tillförordnad CFO i Handelsbanken

Report this content

Till tillförordnad finanschef, CFO, i Handelsbanken har från och med i dag Dan Lindwall utsetts. Dan Lindwall har tidigare varit chef för Handelsbanken Capital Markets. Rollen som chef för Capital Markets besätts tillfälligt med en intern lösning.

Som meddelades i november 2019, så har planerna varit att Rolf Marquardt ska sluta som CFO. Han har nu valt att tillträda en tjänst utanför Handelsbanken.

Processen med att hitta en ny permanent CFO fortsätter.

 

För ytterligare information kontakta:

Jan Larsson, kommunikationschef, +46 8 22 92 20
Lars Höglund, chef för Investor Relations, +46 8 701 51 70, +46 70 345 51 70
Mats Olsson, tf presschef, +46 8–701 35 47, +46 70 688 07 99

 

 

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2020 klockan 14.00 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Prenumerera

Dokument & länkar