Förändring i Handelsbankens ledning

Report this content

Louise Sander har utsetts till kommunikationschef, Chief Communications Officer, i Handelsbanken. Louise Sander kommer närmast från jobbet som vd för Handelsbanken Liv och kommer i sin nya befattning att ingå i Handelsbankens koncernledning.

- Jag är glad över att hälsa Louise välkommen till rollen som Chief Communications Officer i Handelsbanken. Louise har en lång erfarenhet av arbete med kommunikation och marknad, bland annat som försäljnings- och marknadschef på Skandia Bank & Försäkring, och ansvarig för den nordiska CRM avdelningen på konsultfirman Arthur Andersen, säger Carina Åkerström, vd i Handelsbanken.

- Det känns otroligt roligt att få möjlighet att vara med och bygga vidare på Handelsbankens starka varumärke. Vi har en unik story att berätta med vår närhet till kund och ett erbjudande i världsklass, inte minst inom sparandeområdet där jag själv har min bakgrund, säger Louise Sander, tillträdande Chief Communications Officer.

Louise Sander kommer att tillträda sin nya befattning den 1 juli 2021.

För ytterligare information kontakta:
Carina Åkerström, vd och koncernchef, + 46 8 22 92 20
Viktoria Aastrup, tf kommunikationschef, chef press och samordning, +46 730 43 51 59

 

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 klockan 09:00 CET.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till
www.handelsbanken.se

Prenumerera

Dokument & länkar