Frank Vang-Jensen ny VD och koncernchef för Handelsbanken

Frank Vang-Jensen har utsetts till ny VD och koncernchef för Handelsbanken. Han tillträder sin nya befattning den 25 mars 2015.

Frank Vang-Jensen har en bakgrund som bland annat kontorschef på kontoret Köpenhamn City, VD för Stadshypotek och chef för Handelsbanken i Danmark. Han arbetar idag som ansvarig för Handelsbanken i Sverige.

Pär Boman, nuvarande VD och koncernchef, föreslås som ny styrelseordförande i Handelsbanken.

Det är Handelsbankens huvudägare som har föreslagit valberedningen i Handelsbanken att Pär Boman nomineras som ny styrelseordförande i banken. Under förutsättning att Handelsbankens valberedning föreslår kommande årsstämma detta, och att aktieägarna på stämman beslutar i enlighet med det, kommer Pär Boman att utses till styrelsens ordförande.

Förändringarna träder således i kraft i samband med Handelsbankens årsstämma den 25 mars 2015.

I samband med dagens presentation av Handelsbankens bokslut för 2014, kommer media att ges möjlighet att träffa Frank Vang-Jensen. (För information om pressträffen - se bilaga)

För ytterligare information kontakta:

Anders Nyrén, styrelseordförande, + 46 8 – 22 92 20
Pär Boman, koncernchef, + 46 8 – 22 92 20
Johan Lagerström, informationschef, + 46 8 – 701 13 95,+ 46 70 – 265 80 14

Johan Wallqvist, presschef, + 46 8 – 701 80 47, +46 72 – 206 34 50

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2015 klockan 07.01. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

                
   
Bilaga:


Inbjudan till pressträff med Frank Vang-Jensen och Pär Boman

Plats: Handelsbanken, Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm.

Tid: 4 februari 2015, mellan klockan 9.00-11.55 (CET)

Hålltider (CET):

9.00: Pär Boman presenterar Handelsbankens bokslut för 2014 i styrelsesalen, Handelsbanken, Kungsträdgårdsgatan 2 i Stockholm. (se pressmeddelande; länk)

9.20: (cirka): Efter presentationen följer allmän frågestund med analytiker och media om rapporten.

9.30: (cirka): När frågestunden är avslutad, ansluter Frank Vang-Jensen och står tillsammans med Pär Boman till mediernas förfogande.

11.55: Pressträffen avslutas.

Eftersom medieintresset bedöms vara större än vid andra kvartalsrapporter finns det tyvärr inte utrymme för enskilda intervjuer.

Utländska journalister: För utländska journalister som inte kan medverka på pressträffen, men önskar ställa frågor till Frank Vang-Jensen, kontakta pressavdelningen före kl 8.55 (CET), på telefon: +46 72 – 206 34 50.

Bildmaterial: Bilder på Frank Vang-Jensen, finns att ladda ner på www.handelsbanken.se/press
Innan dessa länkar är på plats, går det också bra att före presskonferensen ringa pressavdelningen (+46 72 – 206 34 50) så hjälper de gärna till med bilder.

Övrigt: Kort bakgrund och Frank Vang-Jensens CV finns att tillgå på www.handelsbanken.se/press

 
Välkomna


Handelsbanken

Taggar:

Om oss

Handelsbanken