Handelsbanken: Flaggning

Report this content

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har ökat sitt innehav i Audiodev. Det sammanräknade innehavet i Audiodev uppgår därefter till 820 825 aktier, vilket utgör 5,10% av kapitalet och 3,82% av rösterna.
 
 
För ytterligare information kontakta:
 
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder
tfn: 08-701 2209
 
 
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar