Handelsbanken: Flaggning

Report this content

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har minskat sitt innehav i Kinnevik. Det sammanräknade innehavet i Kinnevik uppgår därefter till 3 018 576 aktier, vilket utgör 4,85 % av kapitalet och 2,38 % av rösterna.
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

För ytterligare information kontakta: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Inge Andersson, Handelsbanken Fonder, <!-- hugin-supplied --><br> tfn: 08-701 2355 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.

Prenumerera

Dokument & länkar