Handelsbanken: Hoppet återvänder

Report this content

Vaccinationsframgångar och ekonomiska stimulanser är avgörande för att återhämtningen ska bli verklighet, enligt Handelsbankens nya konjunkturrapport.
”Hushållen har ofrivilligt sparat under pandemin och när restriktioner lättar kommer vi gå tillbaka till restauranger, köpa kläder och börja resa igen”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Den andra smittvågen har orsakat ännu mer lidande än befarat. De ekonomiska utsikterna, både i Sverige och internationellt, har däremot förbättrats jämfört med i våras. Både tillverkningsindustrin och den kinesiska ekonomin har lyckats parera den andra pandemivågen förhållandevis väl, även när tjänstesektorn drabbats av minskad konsumtion.
Handelsbankens ekonomer räknar med en dämpad BNP-tillväxt under det fjärde kvartalet i fjol och det första kvartalet i år, både globalt och i Sverige.

Biden och vaccin gynnar återhämtningen
Även om Handelsbankens konjunkturrapport förutser en relativt stark återhämtning i år och nästa år, tar det tid innan världsekonomin fullt ut tagit tillbaka förlorad terräng. I slutet av prognosperioden förväntas arbetslösheten fortfarande vara högre än före pandemin.
”Tack vare effektiva vaccin kan vi se ljus i tunneln. Tillväxtutsikterna främjas också av att det nu finns ett brexitavtal och en mer expansiv finanspolitik under Joe Bidens administration”, säger Christina Nyman.
En hårfin majoritet innebär en tuff kamp i kongressen för demokraterna.
”Utsikterna för ett nytt stödpaket på cirka 0.5-1 biljon dollar är ändå rimliga och kan få stöd hos republikaner. Detta skulle bland annat inkludera direkta stöd till hushållen, ökat arbetslöshetsunderstöd och stöd till de utsatta delstater”, säger Christina Nyman.
Även delar av Bidens 2 biljoners infrastrukturprojekt kan få tillräckligt stöd.

Uppdämd konsumtion
Den ekonomiska återhämtningen är beroende av vaccinationsframgångar för att länderna ska kunna lätta på restriktionerna.
”Vår bedömning är att vaccinering i kombination med minskad smittspridning under våren kan ge en rekyl i den ekonomiska aktiviteten från det andra eller tredje kvartalet 2021”, säger Christina Nyman.
Hushållen i Sverige har haft ett rekordhögt sparande under pandemin. När restriktionerna väl lättar väntas konsumtionen öka snabbt.
”Vi räknar med att en del av sparandet används till den uppdämda efterfrågan som sannolikt finns när det gäller exempelvis restaurangbesök, resor, upplevelser, kläder och skor”, säger Christina Nyman.
Så småningom leder normaliseringen även till att företag investerar i nya maskiner och byggnader, vilket i sin tur kräver nyanställningar - och därmed ger stöd till arbetsmarknaden. Men den definitiva vändningen i arbetslösheten i Sverige dröjer till senare i år.

Avgörande stimulanser
Flera av regeringens krisstöd, som programmet för korttidsarbete och omställningsstödet, bidrar till att dämpa uppgången i arbetslöshet och konkurser.
”Det är viktigt att ekonomiskpolitiska stimulanser inte fasas ut för tidigt. Vi räknar med att finanspolitiken ger cirka 1 procent högre BNP 2021 än vad som annars vore fallet”, säger Christina Nyman.
Riksbankens krisåtgärder begränsade pandemins ekonomiska effekter – och minskade risken för en finanskris. Nu blir Riksbankens penningpolitik än mer expansiv, vilket stödjer återhämtningen 2021–2022. Inflationen stiger tillfälligt i vår men den underliggande inflationen pressas ned av lågkonjunkturen.
”Riksbanken tvekar, men vi bedömer att den avstår från minusränta”, säger Christina Nyman.
Finansmarknaderna ser bortom dagens ekonomiska inbromsning. Börsen fortsätter att ticka på. De finans- och penningpolitiska stödet har kraftigt minskat konkursrisken, speciellt för större börsnoterade bolag.
”Vi bedömer att centralbankerna fortsätter med expansiv politik. Med undantag för Norge ser vi inte framför oss några räntehöjningar,” säger Christina Nyman.

Risk för bakslag
Men en utdragen utrullning av vaccinationsprogrammen kan leda till en fördröjd återhämtning. I kombination med otillräckliga stödåtgärder är risken bland annat ökade företagskonkurser.
”Men återhämtningen kan också gå snabbare än vi prognosticerar, genom att restriktioner och osäkerhet lättar snabbt och sätter fart på inte minst företagens investeringar”, säger Christina Nyman.

Överdriven oro för zombieföretag
Debatten om så kallade zombieföretag, svaga företag som överlever tack vare en expansiv politik, kretsar kring risken att de tränger ut hälsosamma investeringar – och i förlängningen hotar den finansiella stabiliteteten.
Men att ta död på zombieföretag genom höjda räntor riskerar att leda till både ökad arbetslöshet och hota framtidens tillväxtföretag.
”När efterfrågan tar fart kommer många av de företag som nu hållits vid liv att återhämta sig”, säger Christina Nyman.

För ytterligare information kontakta:
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8 701 51 58, +46 70 778 77 65
Joel Holm, presstalesman, +46 73 058 30 21

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
För hela rapporten på svenska se Konjunkturprognos och på engelska Global Macro Forecast

           
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com 

Taggar: