Handelsbanken: Uppflaggning

Report this content

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har ökat sitt innehav i JM Bygg. Det sammanräknade innehavet i JM Bygg uppgår därefter till 1 594 803 aktier, vilket utgör 5,25 % av kapital och röster.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Torkel Segerstedt, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-7013683
 
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.
 
 
Hela pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar