Handelsbanken Capital Markets har undersökt den svenska warrantmarknaden 2002

Report this content

Warrantmarknaden 2002 karaktäriserades av en kraftigt fallande börs och därmed ett kraftigt fall i omsättningen i warranter. Antalet avslut minskade dock inte lika mycket som omsättningen.
 
Handelsbanken var även under 2002 den ledande warrantutfärdaren i Sverige med en marknadsandel på 45,9 %.
 
Mer information finns i bifogade dokument.

För ytterligare information kontakta <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Peter Frösell <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Equity Derivatives, Handelsbanken Capital Markets <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> 08-701 31 22

Prenumerera