Handelsbanken deltar på Stockholm+50 för att driva på för klimatet

Report this content

Handelsbanken och Handelsbanken Liv deltar på FN:s internationella klimatkonferens Stockholm+50 för att genom dialoger verka för att fler aktörer ska går samman och ökar takten i klimatomställningen. Bland annat anordnar banken ett associerat event om finansbranschens roll i omställningen mot en mer hållbar utveckling.

"2040 ska Handelsbanken ha netto-noll utsläpp av växthusgaser. Som relationsbank har vi möjlighet att verkligen kroka arm med våra kunder och med andra partners för att jobba tillsammans för omställningen", säger Catharina Belfrage Sahlstrand, Handelsbankens hållbarhets- och klimatschef.

Dialog om finansbranschens roll för klimatomställning
Vad gör finansbranschen för att ställa om till ett mer hållbart samhälle, hur går det och vad mer krävs? Den 1 juni arrangerade Handelsbanken ett associerat event till Stockholm+50 om vilken roll finansbranschen har i klimatomställningen.

Deltagare i eventet var Agneta Brandimarti, Hållbarhetsansvarig Svenska Bankföreningen, Björn Fondén, Stockholm+50 Youth Task Force, Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhetschef Handelsbanken, Nina Ekelund, Generalsekreterare Hagainitiativet, Per Sandell, Chef finansiella tjänster Svanen och Susanne Arvidsson, docent Ekonomihögskolan i Lund.

Behov att sluta investera i och finansiera fossil energiutvinning

Björn Fondén, Stockholm+50 Youth Task Force, underströk vikten av att ta fram ett globalt fossilnedrustningsavtal för att fasa ut fossila bränslen. Martin Björgell, produktchef på Handelsbanken Liv, lyfte att Handelsbanken Liv tidigare i år blev första försäkringsbolag i världen att ställa sig bakom uppropet att förhandla fram ett Fossilnedrustningsavtal.

”FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uppmanade finansaktörer till att sluta investera i fossila bränslen i sitt öppningstal på konferensen. Det känns därför bra att Handelsbanken Liv som första försäkringsbolag i världen har ställt sig bakom Fossilnedrustningsavtalet, och att vi sedan 2021 har uppnått målet om ett fondutbud som till 100 procent exkluderar fonder som investerar i bolag som utvinner eller bearbetar fossila bränslen”, säger Martin Björgell, produktchef på Handelsbanken Liv.

Läs mer om strategin för klimatarbetet i Handelsbanken Livs klimatrapport för 2021, som publicerades den 1 juni.

Prenumerera

Media

Media