Handelsbanken får Annas jämställdhetspris 2021

Report this content

Handelsbanken Liv tilldelas Annas Jämställdhetspris 2021 för sitt arbete med initiativet Jämställd pension. Priset delas ut årligen av BAO och Finansförbundet för viktiga insatser inom jämställdhet och mångfald i finansbranschen.

Det svenska pensionssystemet är könsneutralt, trots det får kvinnor flera tusen kronor lägre pension varje månad. På internationella kvinnodagen i år startade Handelsbanken Liv därför ett initiativ, i linje med ett av Handelsbankens hållbarhetsmål, som syftar till att minska inkomstgapet mellan kvinnor och män.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur man som bank kan arbeta med denna viktiga jämställdhetsfråga. Handelsbanken Liv har genom sitt initiativ ”Jämställd pension” visat att samhällsengagemang och affärsmässighet går hand i hand, säger Elisabeth Fallberg, ordförande i Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén.

Jämställd pension är idag ett av Handelsbanken Livs högst prioriterade områden. Initiativet engagerar, tusentals kunder har tagit del av budskapet och det gör skillnad. En viktig del handlar om att öka förståelsen och kunskapen för vilka livsval som påverkar pensionen, och varför inkomstskillnaderna under arbetslivet faktiskt ökar ytterligare vid pension.

– Jag är både glad och stolt över att Handelsbanken Liv får ta emot Annas jämställdhetspris. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att uppfylla sina ekonomiska mål och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar utveckling, och handlar i grund och botten om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser, säger Tobias Lindhe, vd Handelsbanken Liv.

Under året har Handelsbanken Liv lanserat en ny webbsida med guider och checklistor samt interaktiva verktyg. Rådgivare i banken erbjuds utbildning för att i mötet med kunderna göra skillnad och bidra till att utjämna inkomstskillnaderna i pension mellan män och kvinnor. Handelsbanken Liv har också genomfört en jämställdhetsintegrering och förändrat sina produktregler och riskregelverk för att möjliggöra ett mer jämställt utfall:

– Hållbarhet är prioriterat i allt vi gör, och vi arbetar för att allt pensionskapital ska bidra till en rikare framtid, för kommande generationer och för vår planet. Det har varit fokus på klimat och miljö länge, men hållbarhet är mycket bredare än så. Vi har satt fokus på jämställd pension och rådgivning för att bidra till att få bort inkomstgapet så att alla oavsett kön ska kunna känna samma trygghet, säger Tobias Lindhe.

För mer information om Jämställd pension, se handelsbanken.se

Om Annas Jämställdhetspris 
Annas Jämställdhetspris instiftades 1993 till minne av Anna Persson Collert. Priset delas årligen ut av Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO, till en enskild person, ett företag, en klubb, ett projekt eller en arbetsgrupp som gjort viktiga insatser för att öka jämställdheten inom bank- och finansbranschen. Prisutdelningen äger rum 24 november.

Prenumerera

Media

Media