Handelsbanken lämnar Danmark och Finland

Report this content

Handelsbanken har idag beslutat att inte bedriva verksamhet i Danmark och Finland. En process inleds för avyttring av dessa två verksamheter.

  • Danmark och Finland står tillsammans för 10 procent av intäkterna, 13 procent av kostnaderna och 8 procent av koncernens rörelseresultat.
  • Det allokerade kapitalet till verksamheterna i Danmark och Finland uppgår totalt till cirka 15 miljarder SEK. Kärnprimärkapitalet hänförligt dessa verksamheter uppgår till cirka 12 miljarder SEK.

I decennier har Handelsbanken varit en av världens mest framgångsrika banker - med högre lönsamhet, nöjdare kunder och stabilare finanser än branschen i övrigt. Nyckeln till denna framgång ligger i bankens förmåga att ständigt förändra sig i takt med kundernas förväntningar. Handelsbankens strävan att ständigt bli lite bättre på att möta kundernas efterfrågan har drivit dess utveckling sedan starten för 150 år sedan.

Banken har sina huvudsakliga marknader i Sverige, Norge och i Storbritannien med en fristående dotterbolagsbank, dessa marknader står tillsammans för 91 procent av resultatet. Här har banken ambitionen att vara ledande inom våra kärnområden finansiering och kapitalförvaltning.

Under de senaste åren har den svenska verksamheten stärkts genom en omställning i linje med kundernas förväntningar på digitala tjänster, online-möten och dygnet-runt service, där bolån kan beviljas och kvalificerad rådgivning ges i flera kanaler. Banken har en stark lokal förankring och är med god marginal den bank som har flest kontor på den svenska marknaden. Detta har under senaste året resulterat i ökade bolånevolymer med drygt 5%, tillväxt i förvaltad fondvolym med 27% och intäktsökning med drygt 5%. Handelsbanken är idag största företagsbank inom utlåning.

Den norska verksamheten har under de senaste 15 åren uppvisat en mycket stark utveckling inom kärnområdet finansiering, framförallt inom företagsaffären. Precis som i Sverige är utvecklingen driven av en stark kundnöjdhet och god kostnadseffektivitet. 

I Storbritannien har Handelsbanken investerat i att bygga en fristående dotterbolagsbank med ett unikt erbjudande på en marknad med en mycket stor potential, inte minst inom private banking, där banken utsetts till årets Private Bank flera år i rad. Banken har även en god position och potential inom företagsfinansiering.

I Danmark och Finland bedrivs precis som i övriga marknader en bankverksamhet med kunder som har stabila kassaflöden, god kreditkvalitet och hög kundnöjdhet. Trots en lång närvaro i dessa marknader är bankens marknadsposition liten och banken ser små möjligheter att skala upp sitt erbjudande utan betydande investeringar.

Förutsättningarna för att bedriva lönsam bankverksamhet i olika geografier är idag väsentligt förändrade jämfört med när Handelsbanken expanderade sin geografiska närvaro. Synergierna minskar i takt med tillkomsten av nya regelverk, lokalt och internationellt, där banker numera behöver centrala staber och infrastruktur på varje marknad. Kunderna uppskattar snabbhet i omställning och anpassning efter lokala förutsättningar mer än globala produkter.

”Affärsmässigt vill vi ha en närvaro där vi har bäst förutsättningar till lönsam tillväxt och stark marknadsposition. Med detta stärker vi bankens ambitioner på våra huvudsakliga marknader Sverige, Norge och Storbritannien”, säger Carina Åkerström VD och koncernchef i Handelsbanken.

Bankens verksamhet i Nederländerna har visat god lönsamhet de senaste åren med ett fokuserat erbjudande inom fastighetsfinansiering och kapitalförvaltning. Nederländerna kommer från och med 1 januari 2022, organiseras inom Capital Markets tillsammans med Luxemburg och New York. Närvaro i Euro-området är utöver bankens erbjudande till sina kunder i Nederländerna och Luxemburg strategiskt viktigt för banken också i finansieringshänseende. Verksamheten i New York kommer att fortsätta bedrivas på samma sätt som tidigare. Även närvaro i USA har en strategisk vikt för banken med den direkta tillgången till USD-finansiering den medför.

För ytterligare finansiell information hänvisas till kvartalsrapporten.

Fackliga parter har informerats på alla berörda marknader.

Presskonferens för media och analytiker den 20 oktober

Koncernchef Carina Åkerström presenterar bankens delårsrapport vid en presskonferens för media och analytiker i morgon, onsdagen den 20 oktober klockan 08.30. För anmälan om deltagande, vänligen mejla: press@handelsbanken.se senast klockan 08.00 onsdagen den 20 oktober. Journalister är välkomna att anmäla intresse för enskilda intervjuer till press@handelsbanken.se.

Presentationen sker på svenska och visas på handelsbanken.com/ir, med simultantolkning till engelska.

Plats: Handelsbankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 2, Styrelsesalen, 3 tr.

Anmälan sker hos vakten till höger i banksalen.

För ytterligare information, kontakta:

Carina Åkerström, VD och koncernchef +46 8 22 92 20

Carl Cederschiöld, CFO, +46 8 22 92 20

Lars Höglund, chef Investor Relations & Financial Strategy, +46 70 345 51 70

Viktoria Aastrup, chef Press och samordning, +46 73 043 51 59

Denna information är sådan information som Svenska Handelsbanken AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 klockan 18:35 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Prenumerera

Dokument & länkar