Handelsbanken och Midtbank ingår avtal med BRFkredit om förmedling av realkreditlån i Danmark

Report this content

Handelsbanken och Midtbank har ingått avtal med BRFkredit om förmedling av realkreditlån till privat- och företagskunder i Danmark. Realkreditlån är den danska motsvarigheten till svenska hypotekskrediter. Handelsbanken och Midtbanks 32 kontor kommer att kunna förmedla BRFkredits alla typer av realkreditlån.
 
Kontakten med kunden kommer även i framtiden ske via det lokala kontoret i Handelsbanken eller Midtbank. BRFkredit levererar det underliggande realkreditlånet. Ingen förändring sker således av kundansvaret som ograverat ligger på det lokala bankkontoret.
 
Samarbetet innebär att bankens kunder kan erbjudas både realkreditlån genom BRFkredit och prioritetslån genom Handelsbanken och Midtbank. Handelsbanken har därmed Danmarks mest konkurrenskraftiga och kundanpassade produktprogram vad gäller bostadsfinansiering.
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

För ytterligare information kontakta: <!-- hugin-supplied --><br> Anders Bouvin, chef Handelsbanken Danmark, tfn: +45 33 41 8202, eller <!-- hugin-supplied --><br> Knud Jacobsen, rörelsechef, tfn: +45 33 41 8241 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> BRFkredit är ett av de större realkreditsinstituten i Danmark och har en utlåning på <!-- hugin-supplied --><br> DKK 133 mdr. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Handelsbanken är en av Nordens ledande aktörer på bankmarknaden med ett komplett utbud av finansiella tjänster; traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar.