• news.cision.com/
  • Handelsbanken/
  • Handelsbanken publicerar i dag publikationen “Risk and Capital – Information according to Pillar 3” för 2019

Handelsbanken publicerar i dag publikationen “Risk and Capital – Information according to Pillar 3” för 2019

Report this content

 Handelsbankens publikation ”Risk and Capital – Information according to Pillar 3” för 2019, finns i dag tillgänglig på bankens webbplats handelsbanken.com/ir.

Publikationen innehåller information om risker, riskhantering och kapitaltäckning i enlighet med Pelare 3, vilken regleras i förordning (EU) nr 575/2013, direktivet 2013/36/EU samt i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:12.
 

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 8–701 51 70
Maria Hedin, CRO, Group Risk Control, +46 8­–701 38 64
Magnus Lundin, ställföreträdande chef Group Risk Control, +46 8–701 54 93

 

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com  

Taggar: