Handelsbanken publicerar i dag publikationen “Risk och kapitalhantering – information enligt Pelare 3” för 2018

Handelsbankens publikation ”Risk och kapitalhantering – information enligt Pelare 3 för 2018”, kommer i dag finnas tillgänglig på bankens webbplats handelsbanken.se/ir.

Publikationen innehåller information om risker, riskhantering och kapitaltäckning i enlighet med Pelare 3, vilken regleras i förordning (EU) nr 575/2013, direktivet 2013/36/EU samt i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:12.

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 8
701 51 70
Maria Hedin, CRO, Group Risk Control, +46 8­
701 38 64
Magnus Lundin, ställföreträdande chef Group Risk Control, +46 8–701 54 93

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 klockan 14.05 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken