Handelsbanken säljer andelar i korthanteringsbolag

Handelsbanken säljer sin andel om 37 procent i det svenska bolaget CEKAB som förmedlar korttransaktioner.

Försäljningspriset för samtliga aktier i CEKAB uppgår till totalt 257 mkr. Realisationsvinsten redovisas under första eller andra kvartalet 2007.
Genomförandet av försäljningen är förbehållet myndighetsgodkännande.
 
Handelsbanken äger CEKAB tillsammans med Nordea (39 procent), Swedbank (21 procent) och Danske Bank (3 procent). Ägarbankerna säljer sina andelar samtidigt till det norska bolaget EDB Business Partner.
 
EDB Business Partner kommer att trygga kontinuiteten i den växande kortverksamheten. CEKAB grundades 1989 för att bygga upp den nya och gemensamma infrastruktur som behövdes vid den tiden. I och med att kortverksamheten har utvecklats har det blivit önskvärt med en tydligare ansvarsfördelning mellan infrastrukturleverantörerna och bankerna.
 
 
För ytterligare information:
Anna Gabrielsson, Senior Manager Strategic Development Card Services, Handelsbanken, tfn: 08 701 4957
Johan Lagerström, bitr. informationschef, Handelsbanken,
Tfn: 070 265 8014
  

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar