Handelsbanken skriver under öppet brev till politiska beslutsfattare om höjda klimatambitioner

Report this content

Under den globala sammanslutningen “We Mean Business” har Handelsbanken tillsammans med flera företag runt om i världen skrivit under ett öppet brev till ledarna i G20-länderna. Brevet uppmanar regeringar att stärka och förnya sina åtaganden för att nå Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.

Effekterna av klimatförändringarna är synliga runt om i världen – från skogsbränder i USA och ihållande torka i Västafrika till kraftiga regn och översvämningar i Centraleuropa. Enligt FN drevs mer än 30 miljoner människor på flykt till följd av klimatrelaterade katastrofer förra året. Huvudansvaret för klimatpolitiken vilar hos regeringarna, men den privata sektorn måste, och är angelägen om att bli, en pådrivande kraft i omställningen. I slutändan ligger det i såväl länders, företags och människors intresse att samhällsutvecklingen och utvecklingen inom affärsvärlden håller sig inom säkra planetära gränser. Handelsbanken har därför valt att skriva under ett öppet brev som uppmanar G20-länderna att höja sina ambitioner inför klimatmötet (COP26) i Glasgow.

– Klimatförändringarna prioriteras inom hela den finansiella sektorn. Inom Handelsbanken kommer vi fortsatt att stötta våra kunder i omställningen till hållbara lösningar, och vi har höga förväntningar på de företag vi finansierar och investerar i. Vi ställer ännu högre krav på oss själva. Vi är inte där än, men vi är övertygade om att detta är den enda vägen framåt, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

I egenskap av ett av de företag som har skrivit under brevet uppmanar vi G20-ledarna att hålla målet från Parisavtalet om 1.5°C inom räckhåll genom att: 

  • Stärka nationellt fastställda bidrag i enlighet med minst en halvering av de globala utsläppen innan 2030, och att åta sig att nå målet om netto-noll klimatpåverkande utsläpp senast år 2050. Vi uppmanar till att så snart som möjligt publicera långsiktiga strategier med detaljerade tillvägagångssätt för tidsperioderna fram till 2030 och 2050. 
  • Åta sig att omgående avsluta all utveckling av nya kolkraftverk och finansiering i samband med detta, och att utveckla planer för avvecklandet av koldrivna kraftverk innan 2030 i avancerade ekonomier, och innan 2040 i övriga länder, och samtidigt främja elektrifiering av transportmedel och användning av förnybara energikällor i alla sektorer. Detta bör inkludera avlägsnande av hinder vad gäller företagsköp av 100 procent förnybar el, vilket bör möjliggöra en snabbare omställning till ren energi för företag samt en högre grad av investeringar än vad som för närvarande tillåts i många jurisdiktioner. 
  • Anpassa offentliga finanser, återhämtningspaket efter covid-19 samt finanspolitik till en utveckling in linje med målet om 1.5°C, och samtidigt säkerställa stöd åt anpassningar och förebyggande åtgärder. Viktiga åtgärder inkluderar:  
  • Uppfyllande av befintliga åtaganden om offentlig finansiering av klimatåtgärder, såsom 100 miljarder US dollar till utvecklingsländer. En tillräckligt hög nivå av internationell offentlig finansiering av klimatåtgärder kan bidra till att utveckla nya marknader för privatfinansiering genom främjandet av investeringar i klimattålig, grön infrastruktur och naturbaserade lösningar. 
  • Säkerställande av lämpliga prissignaler genom avvecklandet av subventioner av fossila bränslen, helst innan 2025, och att genom att sätta ett korrekt pris på kol som speglar de totala kostnaderna av klimatförändringarna som en del av en större mix av politiska lösningar för att främja innovation och investeringar i ren teknologi. 
  • Säkerställande av obligatoriska offentliggöranden angående klimatrelaterade finansiella risker, möjligheter och effekter för företag i syfte att öka transparensen och främja en mer välgrundad prissättning och kapitalallokering, och för att uppmuntra investeringsflöden till mer hållbara aktiviteter. 
 

We Mean Business är en global, ideell sammanslutning som arbetar med att få världens mest inflytelserika företag att vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Mer information om koalitionen hittar du här: wemeanbusinesscoalition.org

Prenumerera

Media

Media