Handelsbanken slutför försäljningen av kortinlösenverksamheten till Worldline

Report this content

Handelsbanken meddelade den 27 juli 2021, att avtal ingåtts med Worldline om försäljning av kortinlösenverksamheten. Samtliga villkor för affären är nu uppfyllda och överlåtelsen genomfördes per den 18 oktober 2021. Köpeskillingen uppgår till 2 000 miljoner SEK för verksamheten, inklusive distributionsavtal.

Handelsbanken kommer till följd av transaktionen redovisa en övrig intäkt om preliminärt netto 550 miljoner SEK under fjärde kvartalet. Dessutom kommer distributionsavtalet generera en löpande provisionsintäkt, delvis hänförlig till köpeskillingen.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Höglund, chef Investor Relations och Financial Strategy, +46 70 345 51 70

Viktoria Aastrup, chef Press och samordning, +46 73 043 51 59

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Prenumerera

Dokument & länkar