Handelsbanken stänger sina tre kontor i Estland, Lettland och Litauen

Handelsbanken avvecklar stegvis verksamheten i de tre länderna och stänger sina kontor i Tallinn, Riga och Vilnius.

Trots effektiviseringsåtgärder har den baltiska verksamheten inte visat tillfredställande resultat. Lönsamheten är för svag och kostnaderna för höga. Detta, i kombination med att många kunders beteende förändrats och att investeringsbehoven ökat, gör att banken har beslutat att stegvis avveckla verksamheten under 2020.

Handelsbankens verksamhet i de baltiska länderna har funnits i tio år. Syftet har varit att betjäna bankens kunder från hemmamarknaderna med deras affärer i regionen. Fortsättningsvis kommer dessa kunder betjänas från lokala kontor på hemmamarknaderna.
För ytterligare information kontakta:

Richard Johnson, chef Handelsbanken International, +46 8–22 92 20
Maria Nordin Wessman, tf kommunikations- och hållbarhetschef, +46 8–701 16 73
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50
Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 klockan 08.05 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar