Handelsbanken stänger sitt kontor i Polen

Handelsbanken avvecklar verksamheten i Polen och stänger kontoret i Warszawa. Syftet med verksamheten har företrädesvis varit att betjäna bankens kunder från hemmamarknaderna med deras affärer i Polen.

Trots effektiviseringsåtgärder har verksamheten inte visat tillfredställande resultat. Lönsamheten är svag och kostnaderna för höga. Detta, i kombination med att många kunders beteende förändrats och att investeringsbehoven ökat, gör att banken beslutat att avveckla verksamheten i Polen under 2020. För ytterligare information kontakta:

Richard Johnson, chef Handelsbanken International, +46 8–22 92 20
Maria Nordin Wessman, tf kommunikations- och hållbarhetschef, +46 8–701 16 73
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 06.47 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar