Handelsbankens bokslutskommuniké januari – december 2019

Sammanfattning januari - december 2019, jämfört med januari - december 2018

 • Rörelseresultatet minskade med 1% till 21 796 mkr (22 013). Justerat för valutakurseffekter, engångsposter och särskilda poster steg rörelseresultatet med 55 mkr.
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 11,9% (12,8).
 • Intäkterna steg med 2% till 44 564 mkr (43 770). Justerat för valutakurseffekter och engångsposter ökade intäkterna med 3%.
 • Kostnaderna steg med 4% till -21 743 mkr (-20 890). Justerat för valutakurs-effekter, engångsposter och särskilda poster ökade kostnaderna med 5%.
 • K/I-talet steg till 48,8% (47,7). Justerat för valutakurseffekter, engångsposter och särskilda poster uppgick K/I-talet till 48,3% (47,3).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,04% (0,04).
 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 18,5% (16,8).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 kronor per aktie (5,50) samt att det befintliga återköpsmandatet förlängs ytterligare ett år.

Sammanfattning fjärde kvartalet 2019, jämfört med tredje kvartalet 2019

 • Rörelseresultatet steg med 23% till 5 695 mkr (4 641). Justerat för valutakurseffekter, engångsposter under jämförelsekvartalet ökade rörelseresultatet med 2%.
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 11,8% (10,0).
 • Intäkterna ökade med 2% till 11 376 mkr (11 113). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 2%.
 • Kostnaderna minskade med 12% till -5 554 mkr (-6 282). Justerat för valutakurseffekter samt engångseffekter under jämförelsekvartalet, ökade kostnaderna med 3%.
 • K/I-talet uppgick till 48,8% (56,5).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,01% (0,03).

Från klockan 7.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir

Ytterligare information lämnas av:
Carina Åkerström, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20
 
Rolf Marquardt, CFO

Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 klockan 7.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar