Handelsbankens bokslutskommuniké januari – december 2020 presenteras onsdagen den 3 februari

Report this content

Handelsbanken publicerar bokslutskommunikén för januari december klockan 7.00 onsdagen den 3 februari.

Koncernchef Carina Åkerström presenterar bankens bokslutskommuniké vid en digital presskonferens klockan 9.00. Presentationen sker på svenska, med simultantolkning till engelska.

Presentationen visas på handelsbanken.com/ir.

För kapitalmarknaden hålls en internationell telefonkonferens klockan 11.00 med både koncernchef Carina Åkerström och CFO Carl Cederschiöld som presenterar resultatet.

För att delta, ring +46 8 566 426 51 och ange kod 51117709#, tio minuter innan konferensen startar.

Om du vill lyssna på konferensen i efterhand, ring +46 8 519 993 85 och ange

kod 301336049#, eller lyssna via bankens hemsida.

Pressmeddelande och presentationsmaterial samt Faktabok kommer att

finnas tillgängliga på handelsbanken.com/ir.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 8 701 51 70, +46 70 345 51 70

Viktoria Aastrup, chef press och samordning, +46 73 043 51 59

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Prenumerera

Dokument & länkar