Handelsbankens bokslutskommuniké januari-december 2019 presenteras onsdagen den 5 februari

Handelsbankens koncernchef Carina Åkerström presenterar bankens bokslutskommuniké för januari-december 2019 vid en presskonferens för media och analytiker.

Tid: Onsdagen den 5 februari 2020 klockan 9.00.

Plats: Handelsbankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 2, Styrelsesalen, 3 tr.

Presskonferensen kommer att sändas live på svenska och simultantolkad till engelska. Under eftermiddagen kommer den också finnas tillgänglig för uppspelning i efterhand. En länk kommer att finnas på handelsbanken.com.

Anmälan om deltagande ska göras senast 4 februari 2020 till press@handelsbanken.se.

Delårsrapporten publiceras klockan 7.00 den 5 februari 2020.

Internationell telefonkonferens för analytiker, klockan 10.30
Rolf Marquardt, CFO, presenterar och kommenterar resultatet. Det blir också tillfälle att ställa frågor.

För att delta, ring +46 8–566 426 51 och ange kod 16782668#, tio minuter innan konferensen startar.

Om du vill lyssna på konferensen i efterhand, ring +46 8–519 993 85 och ange kod 301307431#, eller lyssna via bankens hemsida.

Pressmeddelande och presentationsmaterial samt Faktabok kommer att finnas tillgängliga på handelsbanken.com/ir.

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 8–701 51 70, +46 70–345 51 70
Jan Larsson, informationschef, +46 8–22 92 20
Mats Olsson, tillförordnad presschef, +46 8–701 35 47, +46 8–70 688 07 99

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar