Handelsbankens bolagsstämma flyttas

Report this content

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset, har Handelsbankens styrelse beslutat att flytta årsstämman till Victoriahallen, Stockholmsmässan, Mässvägen 1 i Älvsjö. Stämman flyttas till klockan 10.00 onsdagen den 25 mars, samma dag som tidigare har aviserats.

Målsättningen är att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. De nya lokalerna är bättre lämpade för snabb inpassering och större fysisk spridning av besökarna. Dessutom underlättar lokalbytet samhällets eventuella behov av smittkartläggning om någon med coronasmitta skulle visa sig ha deltagit på stämman.

Planerade anföranden begränsas till ett minimum i syfte att minska stämmans längd. Externa gäster bjuds inte in, och deltagande av såväl styrelseledamöter som bankledning kommer att hållas nere. Det blir heller ingen förtäring efter stämman.

Färre deltagare, större avstånd, kortare tid och mindre interaktion bedöms sammantaget bidra till en väsentligt minskad risk för smittspridning.

Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan kan rösta via ombud.
 

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, Head of Investor Relations, +46 8 701 51 70, +46 70 345 51 70
Mats Olsson, tillförordnad presschef, +46 8 701 35 47, +46 70 688 07 99
 

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar