Handelsbankens delårsrapport januari – juni 2019

Sammanfattning januari – juni 2019, jämfört med januari – juni 2018 

 • Rörelseresultatet ökade med 1% till 11 460 mkr (11 381).
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 3% till 8 973 mkr (9 235).
 • Resultatet per aktie minskade till 4,61 kr (4,75).
 • Räntabiliteten på eget kapital minskade till 12,8% (13,8).
 • Intäkterna steg med 1% till 22 075 mkr (21 959). Justerat för fjolårets reavinst, steg intäkterna med 5%.
 • Räntenettot ökade med 3% till 15 998 mkr (15 552).
 • Provisionsnettot ökade med 4% till 5 207 mkr (5 012).
 • K/I-talet sjönk till 44,9% (46,5).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,06% (0,04). 
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,1% (21,4). 

Sammanfattning andra kvartalet 2019, jämfört med första kvartalet 2019

 • Rörelseresultatet sjönk med 12% till 5 350 mkr (6 110). Justerat för första kvartalets upplösning av tidigare reservering till Oktogonen, steg rörelseresultatet med 1%.
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 11% till 4 217 mkr (4 756). Justerat för Oktogonen, steg resultatet efter skatt med 3%. 
 • Resultatet per aktie minskade till 2,17 kr (2,45). Justerat för Oktogonen, steg resultatet per aktie med 3%. 
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 12,3% (13,4%, men 11,6% justerat för Oktogonen).
 • Intäkterna steg med 5% till 11 284 mkr (10 791).   
 • Räntenettot ökade med 2% till 8 064 mkr (7 934).
 • Provisionsnettot steg med 7% till 2 695 mkr (2 512).
 • K/I-talet steg till 48,8% (40,8%, men 48,5% justerat för Oktogonen).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,05).

Från klockan 6.45 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Carina Åkerström, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 6.45 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar