Handelsbankens delårsrapport januari – mars 2021 presenteras onsdagen den 21 april

Report this content

Handelsbanken publicerar delårsrapporten för januari mars 2021 klockan 7.00 onsdagen
den 21 april.

Koncernchef Carina Åkerström presenterar bankens delårsrapport vid en digital presskonferens klockan 9.00. Presentationen sker på svenska, med simultantolkning till engelska. Presentationen visas på handelsbanken.com/ir

För media gäller anmälan för deltagande i den mediefrågestund som följer direkt efter presentationen. För anmälan om deltagande vänligen mejla: press@handelsbanken.se senast klockan 12.00 tisdagen den 20 april.

För kapitalmarknaden hålls en internationell telefonkonferens klockan 11.00 med både koncernchef Carina Åkerström och CFO Carl Cederschiöld som presenterar resultatet.

För att delta, ring +46 8 566 426 51 och ange kod 43829732#, tio minuter innan konferensen startar.

Om du vill lyssna på konferensen i efterhand, ring +46 8 519 993 85 och ange

kod 301338400#, eller lyssna via bankens hemsida.

Pressmeddelande och presentationsmaterial samt Faktabok kommer att

finnas tillgängliga på handelsbanken.com/ir

För ytterligare information kontakta:

Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 8 701 51 70, +46 70 345 51 70

Viktoria Aastrup, chef press och samordning, +46 73 043 51 59

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Prenumerera

Dokument & länkar