Handelsbankens delårsrapport januari – september 2017

Sammanfattning januari – september 2017, jämfört med januari – september 2016

 • Rörelseresultatet steg med 1% till 16 028 mkr (15 935), men ökade med 10% justerat för engångsposter och årets återupptagna avsättning till Oktogonen
 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 4% till 12 340 mkr (12 801)
 • Resultatet per aktie för total verksamhet minskade till 6,35 kr (6,66)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,7% (14,0)
 • Intäkterna uppgick till 30 522 mkr (30 638), men ökade med 5% justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden
 • Räntenettot steg med 7% till 21 989 mkr (20 644)
 • Provisionsnettot ökade med 8% till 7 217 mkr (6 709)
 • K/I-talet ökade till 45,6% (45,1)
 • Kreditförlustnivån sjönk till 0,04% (0,06)
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 23,6% (24,0) och den totala kapitalrelationen uppgick till 28,5% (30,1) 

Sammanfattning tredje kvartalet 2017, jämfört med andra kvartalet 2017

 • Rörelseresultatet ökade med 3% till 5 424 mkr (5 257) 
 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 3% till 4 173 mkr (4 056) och resultatet per aktie steg till 2,15 kr (2,09)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 12,9% (12,9)
 • Intäkterna uppgick till 10 248 mkr (10 238)
 • Räntenettot ökade med 4% till 7 587 mkr (7 321)
 • K/I-talet minskade till 45,0% (46,9)
 • Kreditförlustnivån var oförändrad och uppgick till 0,04% (0,04)

Från klockan 07.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Anders Bouvin, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 klockan 07.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar