Handelsbankens delårsrapport januari-mars 2020 presenteras onsdagen den 22 april

Report this content

Handelsbanken publicerar delårsrapporten för januari-mars klockan 7.00 onsdagen den 22 april. På grund av den pågående covid-19-pandemin hålls presentationen digitalt.

Koncernchef Carina Åkerström presenterar bankens delårsrapport klockan 9.00. Presentationen sker på svenska, med simultantolkning till engelska. Presentationen visas via länkar på handelsbanken.com/ir.

För media gäller anmälan för deltagande i den mediefrågestund som följer direkt efter presentationen. Kontakt: press@handelsbanken.se.

För analytiker hålls en internationell telefonkonferens med både koncernchef Carina Åkerström och CFO Carl Cederschiöld klockan 10.00.
För att delta, ring +46 8566 426 51 och ange kod 64667481#, tio minuter innan konferensen startar.
För att lyssna i efterhand, ring +46 8519 993 85 och ange kod 301320198#, eller lyssna via bankens hemsida.

Presentationsmaterial samt Faktabok publiceras på handelsbanken.com/ir.

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 8–701 51 70, +46 70–345 51 70
Mats Olsson, tillförordnad presschef, +46 8–701 35 47, +46 8–70 688 07 99

    
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: 
www.handelsbanken.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar