Handelsbankens fonder bäst enligt Lipper

Report this content

Ratingföretaget Lipper utnämner fyra av Handelsbanken fonder till de bästa fonderna inom respektive kategori. Dessa är Hälsovård Tema, Sverige Tema, Stiftelsefonden och Kapitalförvaltning 75.

Ratingföretaget Lipper delar varje år ut priser till de bästa fonderna i över 20 länder runt om i världen. Lipper ägs av Thomson Reuters, en av världens största internationella nyhetsbyråer. The Lipper Fund Awards uppmärksammar de fonder som visat genomgående stark riskjusterad avkastning i förhållande till likartade fonder under en tre, fem och tio-årsperiod.

  • Fonden Hälsovård Tema får utmärkelsen bästa fond inom kategorin ”Healthcare” över fem år. 
  • Sverige Tema får utmärkelsen bästa fond inom kategorin ”Equity Sweden” över tre år.
  • Kapitalförvaltning 75 får utmärkelsen över fem år i kategorin ”Mixed Asset Euro Aggregated Global”. 
  • Stiftelsefonden får utmärkelsen bästa fond inom kategorin ”Mixed Asset SEK Balanced” för samtliga perioder, det vill säga tre, fem och tio år.

Fonden Hälsovård Tema är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. 
–Inom hälsovårdssektorn hittar vi bolag med starka strukturella drivkrafter, främst demografi,
medicinska framsteg och digitalisering. Utmärkelsen visar att vår långsiktiga investeringsstrategi med
fokus på de områdena har fungerat väl över tid, säger Astrid Samuelsson, förvaltare och fortsätter:

–Det är givetvis roligt med utmärkelser och vi är förstås glada, men vår ambition är att alltid förbättra oss och ge våra kunder ett fondutbud av hög kvalitet. 

Entreprenörsdrivna digitala bolag har blommat ut
När Handelsbanken väljer aktier till fonden Sverige Tema läggs särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.
–Det är kul att se de entreprenörsdrivna digitala bolag som vi investerade i för fyra-fem år sedan nu har blommat ut och levererar fantastisk avkastning till fondandelsägarna, säger Oscar Karlsson, förvaltare av Handelsbanken Sverige Tema och fortsätter:

–Det är också glädjande att de svenska världsledande bolagen på industrisidan fortsätter leda utvecklingen – inte minst på hållbarhetssidan. Sverige har verkligen en fantastisk jordmån för att bygga starka, globala bolag.

Mer information
www.lipperfundawards.com

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Du hittar informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder

Prenumerera

Media

Media