Justerade jämförelsesiffror med anledning av förändringar i segment

Report this content

Under första kvartalet 2020 genomfördes en omorganisation som innebar att produktägarskap samt affärsstödjande verksamhet för finansiella instrument, valuta samt produkter inom fondbolagskoncernen övergick från enheten Group Products and Services till Handelsbanken Capital Markets. Samtidigt flyttades den kvarvarande verksamheten inom Group Products and Services från övrig verksamhet till segmentet Handelsbanken Sverige.

Under första kvartalet 2020 togs också beslutet att de fond- och försäkringsprovisioner som kontorsrörelsen erhåller från Capital Markets, och som i segmentsredovisningen under 2019 redovisats netto på raden resultatutdelning, ska bruttoredovisas på raderna provisionsnetto samt internt köpta och sålda tjänster.

Omräknade segmentssiffror för de senaste 8 kvartalen finns tillgängliga på handelsbanken.com/ir.
 

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, chef för Investor Relations: +46 8–701 51 70,+46 70–345 51 70
 

Denna information är sådan som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till : www.handelsbanken.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar