Korrigerad version: Handelsbanken stänger sitt kontor i Polen

Handelsbanken avvecklar verksamheten i Polen och stänger kontoret i Warszawa. Syftet med verksamheten har företrädesvis varit att betjäna bankens kunder från hemmamarknaderna med deras affärer i Polen.

Trots effektiviseringsåtgärder har verksamheten inte visat tillfredställande resultat. Lönsamheten är svag och kostnaderna för höga. Detta, i kombination med att många kunders beteende förändrats och att investeringsbehoven ökat, gör att banken beslutat att avveckla verksamheten i Polen under 2020.

För ytterligare information kontakta:
Richard Johnson, chef Handelsbanken International, +46 8–22 92 20
Maria Nordin Wessman, tf kommunikations- och hållbarhetschef, +46 8–701 16 73
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar