Ledningsförändring i Handelsbanken

Magnus Ericson har utsetts till chef för Human Resources, Group HR, i Handelsbanken. Han är sedan i april i år medlem i koncernens Executive Management och har sedan dess arbetat som tillförordnad chef för Human Resources, Group HR.

Magnus Ericson tillträder sin nya befattning i dag, den 17 juli.
För ytterligare information kontakta: 


Carina Åkerström, VD och koncernchef, + 46 8–22 92 20 
Maria Nordin Wessman, tf kommunikations- och hållbarhetschef, +46 8–701 16 73 
Johan Wallqvist, presschef, + 46 8–701 80 47,+ 46 72–206 34 50 Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 06.50 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar